Tillid - glæde - musikalitet

I 40 år har sangglade medlemmer af Thyholmerkoret en gang om ugen fra september til april - ja nogle gange helt til maj - sat hinanden stævne i Midtpunktet, for gennem et par timer at yde, men absolut også nyde det fine og givtige fællesskab, som korsangen giver os.

 
Koret var et såkaldt blandet kor, - ikke blot hvad angår stemmer, - men også hvad angår demografi.
Vores leder var Anton Lyhne, lærer og organist, som tilførte koret lysten og evnen til  korsang. Anton var i øvrigt korets anden dirigent siden starten i 1978.
 
Børneskoene blev trådt som "Thyholm Musikskoles Kor", oprettet af daværende musikskoleleder Helen Rasmussen, som dog allerede i 1980 trådte tilbage og derved gav plads for Anton, der siden med stort engagement og dygtighed varetog dirigenthvervet.
 
Vort mangfoldige repertoire var hovedsagelig hentet fra den danske sangskat. Inspirationen i de velklingende toner fra landene omkring os medførte af og til en ekstra udfordring til koret - demografien taget i betragtning - men alsidighed og fornyelse var kendetegnende for koret.

Thyholmerkoret vandt aldrig konkurrencer i hverken ind- eller udland, men vi vandt mange sejre indad til. Tirsdag aften var fredet - for da var der kor, og det passede man!