Referat af ekstraordinær generalforsamling Thyholmerkoret

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30

i Midtpunktet 

Bestyrelsens forslag om at nedlægge Thyholmerkoret blev vedtaget 20.2. og derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling 2, her d. 13. marts 2018:

  1. Valg af dirigent,

Anton Lyhne blev valgt

  1. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev godkendt.

  1. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten.

Der var 24 stemmeberettigede, der alle gav til kende med et ja på stemmesedlen, at Thyholmerkoret hermed bliver nedlagt pr. d. 20. marts 2018 efter 40 års virke.

  1. Anvendelse af foreningens midler, uniformer etc.

  • De der ønsker at beholde sin vest og sløjfe kan frit beholde disse. Ellers forærer vi de resterende sæt (minus et sæt til det lokale museum) til loge 63 kilen.

Vi vil dog sikre, at gæstedeltagerne bliver iklædt til jubilæumskoncerten.

  • 24 Skamler bliver overdraget kirkekoret (Adolf klarer denne opgave)

Resterende midler bliver efter planen opbrugt inden koret endelig lukker og slukker.

  1. Eventuelt

 

Blot til slut at bemærke: Efter at Thyholmerkoret bliver nedlagt, vil bestyrelsen afgå.

Kun til korets medlemmer

På den ordinære generalforsamling i 2017 valgtes en bestyrelse, hvis kommissorium var at gennemføre en god jubilæumssæson afsluttende med en nedlæggelse af Thyholmerkoret.

Betingelserne for korets ophør er beskrevet i vedtægternes § 8a og b.

OPHØR

§8a Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at lade Thyholmerkoret ophøre.

Afgørelsen herom træffes på 2 møder med mindst 2 ugers mellemrum.

Forslaget om ophør skal på begge møder vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af afgivne stemmer.

§8b Ved Thyholmerkorets ophør træffes der samtidig beslutning om, hvorledes korets aktiver skal anvendes.

Korets vedtægter indeholder kun krav til dagsorden på ordinær generalforsamling. Derfor indkaldes korets medlemmer til ekstraordinær generalforsamling forud for øveaften, tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

4. Eventuelt

Efterfølgende foreligger afhængigt af den ekstraordinære generalforsamlings resultat følgende scenarier.

Ved forkastelse af bestyrelsens forslag afgår den nuværende bestyrelse, da dens kommissorium er forkastet, og der må etableres et midlertidigt forretningsudvalg.

Ved godkendelse af bestyrelsens forslag indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

4. Anvendelse af foreningens midler, uniformer etc.

5. Eventuelt

Efter godkendelse er Thyholmerkoret nedlagt, og bestyrelsen afgår.

Bestyrelsen