Referat af ekstraordinær generalforsamling Thyholmerkoret

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30

i Midtpunktet 

Bestyrelsens forslag om at nedlægge Thyholmerkoret blev vedtaget 20.2. og derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling 2, her d. 13. marts 2018:

  1. Valg af dirigent,

Anton Lyhne blev valgt

  1. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev godkendt.

  1. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten.

Der var 24 stemmeberettigede, der alle gav til kende med et ja på stemmesedlen, at Thyholmerkoret hermed bliver nedlagt pr. d. 20. marts 2018 efter 40 års virke.

  1. Anvendelse af foreningens midler, uniformer etc.

  • De der ønsker at beholde sin vest og sløjfe kan frit beholde disse. Ellers forærer vi de resterende sæt (minus et sæt til det lokale museum) til loge 63 kilen.

Vi vil dog sikre, at gæstedeltagerne bliver iklædt til jubilæumskoncerten.

  • 24 Skamler bliver overdraget kirkekoret (Adolf klarer denne opgave)

Resterende midler bliver efter planen opbrugt inden koret endelig lukker og slukker.

  1. Eventuelt

 

Blot til slut at bemærke: Efter at Thyholmerkoret bliver nedlagt, vil bestyrelsen afgå.