Kun til korets medlemmer

På den ordinære generalforsamling i 2017 valgtes en bestyrelse, hvis kommissorium var at gennemføre en god jubilæumssæson afsluttende med en nedlæggelse af Thyholmerkoret.

Betingelserne for korets ophør er beskrevet i vedtægternes § 8a og b.

OPHØR

§8a Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at lade Thyholmerkoret ophøre.

Afgørelsen herom træffes på 2 møder med mindst 2 ugers mellemrum.

Forslaget om ophør skal på begge møder vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af afgivne stemmer.

§8b Ved Thyholmerkorets ophør træffes der samtidig beslutning om, hvorledes korets aktiver skal anvendes.

Korets vedtægter indeholder kun krav til dagsorden på ordinær generalforsamling. Derfor indkaldes korets medlemmer til ekstraordinær generalforsamling forud for øveaften, tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

4. Eventuelt

Efterfølgende foreligger afhængigt af den ekstraordinære generalforsamlings resultat følgende scenarier.

Ved forkastelse af bestyrelsens forslag afgår den nuværende bestyrelse, da dens kommissorium er forkastet, og der må etableres et midlertidigt forretningsudvalg.

Ved godkendelse af bestyrelsens forslag indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

4. Anvendelse af foreningens midler, uniformer etc.

5. Eventuelt

Efter godkendelse er Thyholmerkoret nedlagt, og bestyrelsen afgår.

Bestyrelsen