Formandsberetning 20. 9. 2016

 

Så er det tid til en formandsberetning igen. Et år er gået – det går stærkt. Ja, vores frivillige forening, Thyholmerkoret, har rundet 4 år.

En generalforsamling med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen.

Tirsdag den 29. september havde vi sensommerkoncert med Bøvling-koret i Midtpunktet.  Vi skulle have haft forårskoncert tirsdag den 7. april, men vi måtte for første gang i korets historie, tror jeg, aflyse vores forårskoncert. Oddesund broen lukkede kl. 20 pga. reparation, så Bøvlingkoret og flere fra koret ikke kunne komme hjem!

Søndag den 5. december deltog vi ved "De 9 Læsninger" i Hvidbjerg kirke. Og flere af os deltog i præstegårdens lokaler til kaffehygge for sidste gang, da Lars Sandfeld er stoppet, som præst!

Tirsdag den 8. december skete der nye ting til vores juleafslutning. ”Jul i koret” blev til et flot arrangement i Multisalen i samarbejde med Midtpunktet. Der var sang om juletræet, leg og der var godt fyldt op i salen. Konceptet var godt, så vi gentager det til december. Stor Tak til ad hoc udvalget: Lone, Ove, Merete og Anton. I gjorde et rigtig godt stykke arbejde.

Tirsdag den 6. januar gik turen ikke til Viborg Domkirke, men til Skive kirke til Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste. Jeg kom desværre ikke med pga. sygdom, men jeg tænker, at I havde en dejlig tur sammen i koret og gjorde det bedste denne aften. Oplevelsen var nok ikke det samme, som hvis det havde været i Domkirken.

                                     

Den 20. januar rejste vi atter fra Thyholm. Kursen gik til Mejdal-koret ved Holstebro. Vi fik øvet og sunget sammen i kirken der, flotte øvelokaler har de, og stemningen var god.   

 

Den 9. februar var der spiseaften i Midtpunktets lokale. Der var en flot opdækning og lækkert mad.

Den 13. marts medvirkede vi til Musikdagen i Struer. En fin og tilfredsstillende optræden. Der var ros til både dirigent og kor.

Den 12. april lykkedes det at afholde vores forårskoncert i Midtpunktet. Broen var ikke lukket og Mejdalkoret kom. Fællesnumre blev øvet igennem og koncerten forløb godt. Dejligt at mange dukker op til vores koncerter. Dette skyldes helt sikkert nogle gode omtaler i aviserne. Tak for det, Ove! En koncert uden publikum ville nemlig ikke være særlig sjov.  

Den 9. maj mødtes mange hjemme i Merete og Antons ”sommerhus” på Kappelbakke. Koret havde ikke været samlet en månedstid, så der var allerede stor gensynsglæde. Vi fik øvet til Klim-turen og vi fik en flot rundvisning i Merete og Antons have, som også var en stor oplevelse denne aften. Tak for det og tak for den lækre kage!

Ja, dagen efter, Tirsdag den 10. maj, kørte bussen atter med koret. Godt, om det kunne blive en tradition med en udflugt, som turen til Klim Kalkværk. I fik spist, sunget og meget mere. Jeg har kun hørt positivt om korets tur

Søndag den 7. august deltog 20 medlemmer af koret til friluftsgudstjenesten i Humlum. Helt friluftsgudstjeneste blev det ikke, da vejret ikke var i top. Vi trak ind på Rosengården og koret medvirkede med 3 sange. Tak for jeres indsats denne dag. Tak, at I ville støtte op om dette arrangement, ja, også selvom Anton ikke kunne lede koret denne dag pga. datterens bryllup!

I det forløbne år har vi også sagt nej tak til at medvirke ved diverse arrangementer, som  Folkemødet på Struer havn i juni, Temakoncerten i Hvidbjerg kirke i juni og et arrangement i Aktivitetscentret i Struer. Det er dejligt, at mange gerne vil bruge koret, men vi kan ikke nå det hele. Der skal også være tid til ferie!

En stor tak skal gå til vores hovedsponsor Hvidbjerg Bank. Det giver en vis frihed for os, at kunne lave nogle arrangementer el. andet - og det er rigtigt dejligt.

Ja, til dig, Anton, skal der også lyde en kæmpe stor TAK og ROS. Du er stadig god til at finde på nye satser. Hvis du fx får et forslag fra koret, ja, så går der ikke længe, så er der en sats, ja, måske er der et helt kor-mix, Sebastian-mix på én uge. Som jeg sagde sidste år, så er du vist aldrig i tvivl, om vi kan lære det. For netop DU kan få os til at synge hvad som helst, når bare DU tror på det!

Ja, Merete, du skal også have en stor tak. Du kopier og kopier, når noderne slipper op – ja, det sker faktisk rigtigt tit! Ligeledes sørger du for lyset i Multisalen og sørger for ekstra ”ro” inde fra musiklokalet, når trommerne er i gang der!          

Adolf! Tusind Tak, fordi du stadig møder op tirsdag efter tirsdag kl. 19.00 og sørger for at stolene kommer frem og tilbage igen efter kor. Det betyder meget for os i bestyrelsen. Ja, for hele koret. Vi håber, at du siger til, hvis du mangler hjælp. Endnu engang mange tak!

Der er to bestyrelsespladser, som skal besættes i aften. Siden sidste koraften har Irene meddelt, at hun ikke modtager genvalg. I bestyrelsen forstår vi din beslutning. Vi sender alle i koret mange tanker til Freddy og dig, Irene. Det skal du vide! Tusind tak, for alt det du har gjort i bestyrelsen igennem mange år – bestilt mad, dækket bord, foldet servietter, varmet gløgg og æbleskiver, givet kormedlemmerne gaver ved runde fødselsdage og mange andre ting. Stor Tak til dig!   

Jeg har også meddelt bestyrelsen for 14 dage siden, at jeg ikke modtager genvalg – Det har været en svær beslutning at tage, fordi jeg har siddet i bestyrelsen i 6 eller 8 år – og jeg tænker faktisk, om jeg nu har valgt rigtigt. Jeg har altid været glad for dette arbejde og har glædet mig til hvert møde, men en fornemmelse i maven fortalte mig, at det er tid til at stoppe!

Jeg vil takke jer alle for jeres støtte og omsorg i forbindelse med mit studie til organist de sidste 4 år. Jeg kom igennem uddannelsen den 9. juni. En meget meget stor dag i mit liv! Jeg gjorde noget, som jeg ikke troede, jeg kunne. Men med jeres støtte/hjælp igennem årene, lykkedes det. Der har været meget at se til – samtidig med flere jobs, sygdom pga et traume og andre fritidsaktiviteter. Måske har jeg ikke altid været ”helt tilstede” på koraftener/ved arrangementerne og på bestyrelsesmøderne, da jeg har haft mange tanker/bolde i luften. Men endnu engang Tak! 

 

Til hele bestyrelsen skal lyde en stor tak. Tak, for de timer, hvor vi hver især har fået hvert vores område til at fungere for vores medlemmer. Bestyrelsens arbejde er ulønnet og frivilligt, og det er derfor vigtigt, at vi hver især har lysten til dette stykke arbejde og ikke føler en sur pligt ved det.

Sidst, men ikke mindst TAK for samarbejdet til alle I kormedlemmer. Tak for, at I prioriterer at komme tirsdag efter tirsdag. Jeg håber, at vi fortsat kan bevare korets positive fællesskab og huske at værdsætte hinandens indsats. 

Nu til en tradition: Som jeg sluttede formandsberetningen de sidste par år, vil jeg gøre igen i aften:

”At synge og særligt at synge i kor er yderst livgivende, skaber livsnære fællesskaber, unikke øjeblikke gennem musikalske oplevelser og mindsker afstanden mellem mennesker”.

 

Tak for samarbejdet.                                                                 

 

Anne-Marie Helligsø, Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVH Formand Anne-Marie Helligsø