Kun til korets medlemmer

På den ordinære generalforsamling i 2017 valgtes en bestyrelse, hvis kommissorium var at gennemføre en god jubilæumssæson afsluttende med en nedlæggelse af Thyholmerkoret.

Betingelserne for korets ophør er beskrevet i vedtægternes § 8a og b.

OPHØR

§8a Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at lade Thyholmerkoret ophøre.

Afgørelsen herom træffes på 2 møder med mindst 2 ugers mellemrum.

Forslaget om ophør skal på begge møder vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af afgivne stemmer.

§8b Ved Thyholmerkorets ophør træffes der samtidig beslutning om, hvorledes korets aktiver skal anvendes.

Korets vedtægter indeholder kun krav til dagsorden på ordinær generalforsamling. Derfor indkaldes korets medlemmer til ekstraordinær generalforsamling forud for øveaften, tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

4. Eventuelt

Efterfølgende foreligger afhængigt af den ekstraordinære generalforsamlings resultat følgende scenarier.

Ved forkastelse af bestyrelsens forslag afgår den nuværende bestyrelse, da dens kommissorium er forkastet, og der må etableres et midlertidigt forretningsudvalg.

Ved godkendelse af bestyrelsens forslag indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 med følgende dagsorden.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget 20.2. og derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling 2:

1, Valg af dirigent

2. Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Thyholmerkoret efter afholdelse af jubilæumskoncerten

​Bestyrelsens forslag blev vedtaget 13.3. og koret nedlægges dermed pr. 20.3.2018

4. Anvendelse af foreningens midler, uniformer etc.

5. Eventuelt

Efter godkendelse er Thyholmerkoret nedlagt, og bestyrelsen afgår.

Bestyrelsen


 


 


 

Opdateret 15.3.2018

​Aktivitetsoversigt:

​​Lørdag 7.10. kl. 14 Musikskolen, Struer. Optagelse af "Et bryllupsbillede" til Struerkalenderen. Varighed en time.
Resultatet kan nydes på TV-Vest: 
http://www.tv-vest.dk/437012502

​Tirsdag 31.10 Syng-dansk-dag med koret, Multisalen 19:30

Lørdag 18.11. kl. 16. Rund fødselsdag (Knud), Tambohuse kro.

Torsdag 7.12. kl. 19:30 struerkalenderkoncert på Musikskolen.

Tirsdag 12.12. kl. 19:30 Juleafslutning i koret. Medbring gave à ca. 25 kr.

Søndag 17.12. kl. 16: De 9 læsninger i Hvidbjerg kirke.

​2018

Lørdag 6.1. H3K-parade i Viborg kl. 15. Bus fra Folkets Hus i Struer kl. 13:30.

​Tirsdag 20.2. kl. 18:30 ekstraordinær generalforsamling før korsang.

​Lørdag 24.2. Kortræf på Kappelvej 1 kl. 14 - 20. Sammenskudsgilde med kaffebord og buffet.

​Onsdag 28.2. Onsdagsklubben, Lemvig, Aktivitetscentret 15 - 17.
Fællesspisning mellem de to koncerter i Humlum menighedshus

Onsdag 28.2. Kirkekoncert i Humlum kl. 19:30.
Generalprøve kl. 18:30.

Tirsdag 13.3. Anden ekstraordinære generalforsamling kl. 18:30

Søndag 18.3. Struers Musikdag. Planlagt tid: 14:20 - 14:50. Tid til opvarmning 13:45 i lokale 10 ovenpå i Musikskolen.

​Tirsdag 20.3. Afslutningskoncert. Hele koret øver 18:30. Koncert 19:30 og et par timer frem. Kaffe undervejs - gratis for koret!
 

 

Venlig hilsen

​og vi ses!

Anton